Bine aţi venit

 

..      Sita Buzăului, localitate aflată în vecinătatea oraşului Întorsura Buzăului, este situată în valea râului Buzău, la o altitudine de 695 m, pe DN 10. Înpreună cu comunele Barcani, Vama Buzăului şi oraşul Întorsura Buzăului formează Depresiunea Buzaelor.
     Teritoriul comunei se încadreaza în tipul de climat temperat-continental, cu ierni destul de reci, frigul menţinându-se pe o perioadă de 5-6 luni pe an, cu brume târzii de primăvară şi timpurii de toamnă care determină scăderea accentuată a temperaturii aerului, cu urmări nefavorabile pentru agricultură dar favorabile pentru turism.
     Regimul precipitaţiilor este bogat în general şi în special primăvara şi toamna, între limitele 600 mm - 1000 mm pe an.
     Prezenţa celor doua forme majore de relief (munţii şi depresiunile) favorizeaza apariţia (pe fondul general al circulaţiei aerului), din cauza diferenţei de presiune şi de temperatură dintre ele, a unor brize locale cu miscare aşcendentă ziua (dinspre depresiune spre culmile montane înconjurătoare) şi descendentă noaptea.
..      Temperatura medie anuala este de 6-7 grade Celsius, mai scăzută decât media temperaturii din celelalte depresiuni din judeţul Covasna.
     Cele mai importante cursuri de apă ce străbat comuna Sita Buzăului sunt: Buzăul, Ciumernic, Valea Zăbrătăului.